Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 24 22
Komuna e Dragashit 0 0 6 10
Komuna e Drenasit 0 0 1 133
Komuna e Ferizajt 1 0 54 109
Komuna e Fushë Kosovës 4 0 25 99
Komuna e Graçanicës 0 0 16 54
Komuna e Gjakovës 0 0 43 111
Komuna e Gjilanit 6 0 10 128
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 40
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 0 0 14 37
Komuna e Kamenicës 0 0 27 11
Komuna e Klinës 1 0 2 29
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 1 0 1 131
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 0 1 42 153
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 0 0 30 11
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 0 0 24 74
Komuna e Podujevës 2 0 59 15
Komuna e Prishtinës 9 5 454 694
Komuna e Prizrenit 13 2 162 298
Komuna e Rahovecit 1 0 46 22
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 0 0 19 22
Komuna e Skenderajt 1 0 45 41
Komuna e Suharekës 1 5 198 31
Komuna e Vitisë 0 0 62 34
Komuna e Vushtrrisë 1 0 41 56
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34