Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 27 30
Komuna e Dragashit 11 0 6 22
Komuna e Drenasit 0 0 1 138
Komuna e Ferizajt 0 0 54 119
Komuna e Fushë Kosovës 3 12 66 97
Komuna e Graçanicës 0 0 9 76
Komuna e Gjakovës 0 4 40 119
Komuna e Gjilanit 3 0 10 145
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 39
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 1 0 18 63
Komuna e Kamenicës 1 0 27 22
Komuna e Klinës 0 0 2 30
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 2 28 125
Komuna e Malishevës 0 0 4 44
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 1 8 71 140
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 13
Komuna e Novobërdës 0 0 2 37
Komuna e Obiliqit 2 7 58 38
Komuna e Parteshit 0 0 0 5
Komuna e Pejës 2 1 23 86
Komuna e Podujevës 2 7 65 17
Komuna e Prishtinës 19 101 524 731
Komuna e Prizrenit 10 17 163 389
Komuna e Rahovecit 4 0 46 33
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 1 0 0 92
Komuna e Shtimës 2 0 19 30
Komuna e Skenderajt 0 0 55 58
Komuna e Suharekës 0 0 198 36
Komuna e Vitisë 0 1 62 41
Komuna e Vushtrrisë 2 5 59 63
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34