Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 27 19
Komuna e Dragashit 0 0 6 11
Komuna e Drenasit 0 0 1 136
Komuna e Ferizajt 2 0 54 117
Komuna e Fushë Kosovës 2 0 48 92
Komuna e Graçanicës 1 0 16 56
Komuna e Gjakovës 1 0 43 118
Komuna e Gjilanit 2 0 10 137
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 41
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 6 0 18 61
Komuna e Kamenicës 2 0 27 16
Komuna e Klinës 0 0 2 30
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 9 1 25 124
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 2 1 54 157
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 1 0 40 19
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 1 0 24 85
Komuna e Podujevës 0 0 66 14
Komuna e Prishtinës 11 0 489 708
Komuna e Prizrenit 6 0 162 359
Komuna e Rahovecit 0 0 46 22
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 19 24
Komuna e Skenderajt 12 0 51 58
Komuna e Suharekës 0 0 198 36
Komuna e Vitisë 1 0 62 37
Komuna e Vushtrrisë 1 0 51 60
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34