Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 24 8
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 2 0 1 128
Komuna e Ferizajt 2 0 47 131
Komuna e Fushë Kosovës 6 2 14 84
Komuna e Graçanicës 0 0 16 52
Komuna e Gjakovës 2 2 40 102
Komuna e Gjilanit 2 0 10 148
Komuna e Hani i Elezit 1 0 23 6
Komuna e Istogut 1 0 1 39
Komuna e Junikut 0 0 28 2
Komuna e Kaçanikut 0 0 8 33
Komuna e Kamenicës 0 0 27 6
Komuna e Klinës 1 0 2 15
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 0 1 121
Komuna e Malishevës 2 0 4 115
Komuna e Mamushës 0 0 4 6
Komuna e Mitrovicës 6 1 39 136
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 2 4 20 19
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 1 0 24 58
Komuna e Podujevës 2 0 38 12
Komuna e Prishtinës 51 16 268 739
Komuna e Prizrenit 23 20 146 288
Komuna e Rahovecit 1 2 40 29
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 2 0 17 16
Komuna e Skenderajt 4 0 45 33
Komuna e Suharekës 34 1 156 95
Komuna e Vitisë 2 3 62 29
Komuna e Vushtrrisë 0 0 33 48
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34