Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 0 24 8
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 5 0 1 127
Komuna e Ferizajt 14 13 47 130
Komuna e Fushë Kosovës 6 0 12 80
Komuna e Graçanicës 0 1 16 52
Komuna e Gjakovës 2 2 38 102
Komuna e Gjilanit 4 0 10 146
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 5
Komuna e Istogut 2 0 1 39
Komuna e Junikut 1 0 28 2
Komuna e Kaçanikut 0 0 8 33
Komuna e Kamenicës 0 0 27 6
Komuna e Klinës 0 0 2 14
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 2 0 1 121
Komuna e Malishevës 1 0 4 113
Komuna e Mamushës 0 3 4 6
Komuna e Mitrovicës 4 6 38 131
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 14 1 16 21
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 1 7 24 57
Komuna e Podujevës 0 0 38 10
Komuna e Prishtinës 45 5 247 701
Komuna e Prizrenit 37 24 126 283
Komuna e Rahovecit 0 18 38 30
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 16 15
Komuna e Skenderajt 1 0 45 29
Komuna e Suharekës 2 10 155 62
Komuna e Vitisë 3 2 59 29
Komuna e Vushtrrisë 5 1 33 48
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34