Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 0 1 27 11
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 2 0 1 117
Komuna e Ferizajt 8 0 30 127
Komuna e Fushë Kosovës 9 0 5 72
Komuna e Graçanicës 2 0 15 53
Komuna e Gjakovës 4 4 32 100
Komuna e Gjilanit 3 3 10 137
Komuna e Hani i Elezit 0 3 22 6
Komuna e Istogut 0 0 0 38
Komuna e Junikut 0 0 28 1
Komuna e Kaçanikut 1 6 8 30
Komuna e Kamenicës 0 1 27 4
Komuna e Klinës 0 2 2 13
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 1 0 1 117
Komuna e Malishevës 0 0 3 110
Komuna e Mamushës 0 0 0 7
Komuna e Mitrovicës 10 2 38 134
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 1 3 4
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 3 1 14 6
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 4 2 17 53
Komuna e Podujevës 4 0 37 9
Komuna e Prishtinës 56 22 213 632
Komuna e Prizrenit 24 8 77 259
Komuna e Rahovecit 2 1 21 46
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 6 22
Komuna e Skenderajt 2 0 45 26
Komuna e Suharekës 5 2 140 61
Komuna e Vitisë 9 7 37 43
Komuna e Vushtrrisë 2 4 29 45
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34