Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 1 6 24 8
Komuna e Dragashit 0 0 0 63
Komuna e Drenasit 5 0 1 122
Komuna e Ferizajt 6 11 45 119
Komuna e Fushë Kosovës 10 2 12 75
Komuna e Graçanicës 0 0 15 53
Komuna e Gjakovës 6 4 36 102
Komuna e Gjilanit 6 0 10 143
Komuna e Hani i Elezit 0 1 23 5
Komuna e Istogut 0 1 1 37
Komuna e Junikut 0 0 28 1
Komuna e Kaçanikut 3 0 8 33
Komuna e Kamenicës 2 0 27 6
Komuna e Klinës 1 0 2 14
Komuna e Kllokotit 0 0 0 1
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 2 0 1 119
Komuna e Malishevës 4 0 4 113
Komuna e Mamushës 4 3 4 7
Komuna e Mitrovicës 4 6 38 128
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 2 1 15 7
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 6 5 22 58
Komuna e Podujevës 4 1 38 10
Komuna e Prishtinës 71 18 243 670
Komuna e Prizrenit 33 26 103 267
Komuna e Rahovecit 2 1 21 48
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 2 6 12 18
Komuna e Skenderajt 2 0 45 28
Komuna e Suharekës 4 13 153 63
Komuna e Vitisë 5 22 58 28
Komuna e Vushtrrisë 2 0 32 44
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34